top of page

Lokalita

  Mašekov mlyn sa nachádza vo Vrábľoch časti Horný Ohaj. Je osadený do krásneho prostredia žitavskej nivy, kde nezregulovaný tok rieky vytvára prírodné meandre a tiché zákutia.

Služby 

  Vytvárame príležitosti aktívneho oddychu a rekreácie v prírode​. Poskytujeme priestory vhodné na záujmové stretnutia ľudí a spoločenské akcie. Podporujeme hlavne zážitkové vzdelávanie v rámci rôznych kurzov, exkurzií  a iných odborno-vzdelávacích programov.

Produkty

  Ponúkame produkty pestované a chované na základe ekologických princípov priamo na farme. Tovar je možné získať prostredníctvom predaja  z dvora alebo výmenného obchodu.

bottom of page